Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) er stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Félagið sér um að gera kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði.  Það vinnur að bættum kjörum félagsmanna, gætir réttinda þeirra og er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Alls greiddu langt á annað þúsund félagsmenn félagsgjöld til KVH á árinu 2014.  Tæplega helmingur starfar á almennum vinnumarkaði en um helmingur hjá ríkisstofnunum.

KVH hefur það að markmiði að félagsmenn þess njóti bestu mögulegrar þjónustu og hagsmunagæslu á hverjum tíma. KVH er aðili að Bandalagi háskólamanna.

Aðsetur KVH og BHM er að Borgartúni 6, Reykjavík.

Efst á baugi

Skrifstofa KVH lokuð 11. og 12. júlí

08/07/2016

Vegna sumarleyfa verður skrifstofa KVH lokuð mánudaginn 11. júlí og þriðjudaginn 12. júlí.  Erindum sem berast í netpósti til KVH verður svarað að þeim tíma liðnum.

Orlofssjóður BHM

22/06/2016

Til félagsmanna í OBHM: Laus bústaður í Brekkuskóg, hús nr. 12 – frá 24/6-1/7.

Bókað er á vefnum: https://innskraning.island.is/?id=bhm.is

Orlofssjóður BHM

20/06/2016

Til félagsmanna OBHM:

Íbúðin í Boddense-Ailingen er laus frá og með næsta laugardegi. Bókað er á vefnum: https://innskraning.island.is/?id=bhm.is

Stofnanasamningar og staðlað form þeirra

15/06/2016

Í samræmi við ákvæði nýrrar greinar í kjarasamningi KVH og ríkisins, hafa aðilar gengið sameiginlega frá „stöðluðu formi stofnanasamnings“, sem hægt er að vísa í og nota  í þeim tilvikum sem einn eða mjög fáir félagsmenn KVH starfa á stofnun. Tilgangurinn er einkum sá að auðvelda stofnunum og félagsmönnum KVH að semja um ráðningarkjör með vísan í fyrirmynd eða staðlað form stofnanasamnings.

Þetta form eða fyrirmynd breytir þó ekki því að stéttarfélagið KVH eða ríkisstofnun geta engu að síður farið fram á að gerður verði formlegur stofnanasamningur við viðkomandi stofnun, þar sem mjög fáir starfsmenn starfa, ef ekki hefur náðst viðunandi niðurstaða um launakjör.

Aðilar hafa einnig gengið sameiginlega frá leiðbeiningum er skýra nánar hvernig nota skuli formið.  Að auki fylgir með svonefnt launablað, sem nota má til staðfestingar launaröðunar og samsetningar heildarlauna, og þegar launabreytingar verða, svo auðveldara reynist fyrir báða aðila að staðfesta launaþróun viðkomandi starfsmanns.

Fyrrgreind gögn um staðlað form, leiðbeiningar og launablað má finna á vefsíðu KVH, undir Kaup og kjör; Stofnanasamningar.

KVH er jafnt og þétt að vinna við endurskoðun stofnanasamninga og ávallt eru viðræður í gangi við nokkra aðila, enda margir samningar komnir til ára sinna.  Að loknum sumarleyfum má búast við að KVH hefji viðræður við fleiri stofnanir, líklega fyrst þær fjölmennustu, um endurnýjun stofnanasamninga, en stefnt er að því að ljúka endurnýjun samninga svo fljótt sem auðið er.

eldri_frettir_button